world-nl.jpg

Ons water beschermen

"Vandaag hebben meer dan een miljard mensen een tekort aan water. In 2030 zal dit tekort volgens de VN de helft van de wereldbevolking treffen." (Wereld Water Forum, maart 2009).

Water: een onmisbare grondstof

De brouwerij verbruikt grote hoeveelheden water, zowel voor de samenstelling van het bier als tijdens de productie- en bottelingsfase. Het natuurlijke en zuivere water komt integraal uit de waterputten van de Abdij. Hierdoor kan de kwaliteit van het afgewerkt product beter worden beheerd en is een totale autonomie mogelijk.

Daarom investeert de Groep, stroomopwaarts en stroomafwaarts, om dit kostbare water de beschermen.

Onderzoek en ontwikkeling voor meer respect voor het water

De Abdij van Scourmont was in de jaren 60 één van de eerste brouwerijen die een waterbekkensysteem hanteerde. In navolging van deze trend ontwikkelde de onderneming de laatste jaren ook talrijke initiatieven om dit unieke water te beschermen.

Stroomopwaarts werd een uitgestrekte beschermingszone aangelegd ronde de opvangputten en werd de zone herbebost.

Op niveau van de productie, werden grote inspanningen gedaan om de verhouding water/bier te verkleinen, gaande van acht liter water voor één liter bier in 2000 tot minder dan vijf liter water vorig jaar.

Tot slot garandeert de brouwerij stroomafwaarts een autonome verwerking van het afvalwater door de Abdij en werkt ze mee aan het project van een waterzuiveringsinstallatie in Baileux (bottelen), dat samenhangt met de uitbreiding van de industriële zone.

imprimerAfdrukkenPartagerDelen