world-nl.jpg

Trappistenbieren

Het Chimay-bier, gebrouwen in de Abdij van Notre-Dame de Scourmont, is één van de zes Belgische bieren die het label "Authentic Trappist Product" mag opkleven.

Authentieke trappistenbieren

Het Chimay-bier is een authentiek trappistenbier. Dat betekent dat het gebrouwen wordt binnen de muren van het trappistenklooster, onder de controle en de verantwoordelijkheid van de kloostergemeenschap, en dat het merendeel van de inkomsten naar wederzijdse sociale hulpverlening gaan.

Het "Authentic Trappist Product" label wordt toegekend door de Internationale trappistenvereniging.

Het label biedt de consument garanties aan m.b.t. de oorsprong van de trappistenproducten, gebaseerd op welomschreven criteria:

  1. De producten worden in de abdij of in de omstreken ervan vervaardigd.
  2. De kloostergemeenschap wordt ingezet in het beheer en het geheel van middelen die noodzakelijk zijn voor de exploitatie. Deze exploitatie moet zowel blijk geven van een duidelijk ondergeschikte link met het begunstigde klooster als aansluiten bij de bedrijfscultuur die eigen is aan het kloosterleven.
  3. De inkomsten gaan grotendeels naar de noden van de gemeenschap en naar sociale werken.

Internationale trappistenvereniging

De Internationale trappistenvereniging verenigt alle kloosters van de Orde der Cisterciënzers van de Strikte Observantie ("Trappisten") die hun producten commercialiseren.

De vereniging heeft vier doelen:

  1. Zij ondersteunt de kloosters door de benaming "Trappisten" en hun gemeenschappelijke economische belangen te beschermen.
  2. Zij oefent ter referentie een bewakende functie uit op de religieuze orde en verspreidt correcte informatie.
  3. De aangesloten kloosters engageren zich ertoe om samen nadenken over de zin van hun werk en samen te overleggen wanneer nieuwe richtingen zich aandienen.
  4. Zij waakt erover een samenwerkings- en solidariteitsnetwerk op te bouwen met andere kloosterverenigingen op internationaal niveau.

Internationale trappistenvereniging

imprimerAfdrukkenPartagerDelen