world-nl.jpg

De Trappistenabdij van Chimay

Een eeuwenoude traditie

De monniken van de Abdij van Scourmont in Chimay behoren tot de Orde der Cisterciënzers van de Strikte Observantie, in de volksmond "Trappisten" genoemd. Deze monniken volgen de Regel van Benedictus (die teruggaat tot de zesde eeuw) en danken hun naam Cisterciënzers aan het klooster van Cîteaux dat in de twaalfde eeuw in Bourgogne werd gesticht.

De cisterciënzerkloosters zijn gegroepeerd in twee grote Ordes. Eén Orde wordt geschiedkundig in verband gebracht met de Abdij Notre-Dame de la Grande Trappe, in Normandië, vandaar de benaming "Trappisten" zoals we die in de volksmond gebruiken.

De monniken wijden hun leven aan het eren van God in gebed en meditatie. Zij leggen de gelofte van het celibaat af en leven in een kloostergemeenschap, onder de leiding van een Abt. Zij zien af van elk persoonlijk bezit. Zij leggen zich met hart en ziel toe op hun werk, waarmee ze zelfbedruipend zijn, en zetten zich daarbij ook in om de allerarmsten te helpen.

Jarenlang bewerkten de monniken het veld. Toen modernere tijden aanbraken, breidden zij hun activiteiten uit naar kleine industrieën, vooral naar de voedingsmiddelenindustrie. En zo komt het dat sinds enkele eeuwen deze monniken bier brouwen en kaas maken in de westelijke landen.

De Abdij van Scourmont

Tijdens de zomer van 1850 vestigt een kleine groep monniken zich op het wilde hoogland van Scourmont bij Chimay. Rond het klooster worden een boerderij, een brouwerij en een kaasmakerij gebouwd.

De Abdij van Scourmont stond aan de wieg van verschillende economische activiteiten, waardoor de regionale ontwikkeling op gang kwam.

imprimerAfdrukkenPartagerDelen