world-nl.jpg

De Trappisten: een lange traditie

De westerse kloostertraditie vindt haar roots in de Regel van Benedictus. Deze heilige leefde in de zesde eeuw in de Monte Cassino Abdij, dicht bij Rome. Zijn volgelingen, de "benedictijnen", volgen de evangelische levenswijze die gekenmerkt wordt door de kennis van het hart, waar tederheid, nederigheid elkaar ontmoeten. Zo rijzen in Europa door de eeuwen heen duizenden mannen- en vrouwenkloosters op die geleidelijk aan een erg invloedrijke beweging op de been brengen.

Cisterciënzer abdijen

In de twaalfde eeuw, uit de toekomstige heilige Bernard zijn ongenoegen tegen deze krachtige beweging. Bernard was eerst monnik in de abdij van Cîteaux (1098) en stichtte daarna de abdij van Clairvaux (1115) in de Champagnestreek. Hij herinnert de leden van zijn kloostergemeenschap aan een eenvoudiger leven.

Zijn vernieuwde toewijding ontketent zo'n groot enthousiasme dat verschillende "Cisterciënzer" abdijen weldra het daglicht zien op Belgische bodem: Orval, Onze-Lieve-Vrouw Ten Duinen te Koksijde, Villers-la-Ville, Aulne, Cambron, Val Dieu en nog zestig andere.

La «Grande Trappe»

De abdijen die in de geest van Cîteaux werden gesticht, werden Cisterciënzer abdijen genoemd.

Maar de geschiedenis herhaalt zich voortdurend: de zonen van Cîteaux, werkkrachten en organisatorische krachten, hebben zodanig veel succes dat de abt van Rancé in de zeventiende eeuw in de Cisterciënzer abdij van "La Grande Trappe" in Normandië, een nieuwe hervorming invoert die bekend staat om haar strengheid.

Andere kloosters werden snel aangetrokken door deze erg sobere levensstijl en zo verleende «La Trappe» eenvoudigweg haar naam aan de aanhangers van deze strikte observantie, namelijk de "Trappisten".

De Trappisten leven in gemeenschap en leiden een eenvoudig leven. Aangezien door hun roeping handenarbeid integraal deel uitmaakt van het kloosterleven, sluit de productie van bier en kazen perfect aan op deze eeuwenoude traditie.

imprimerAfdrukkenPartagerDelen