world-nl.jpg

Fondation Chimay-Wartoise

Deze stichting van publiek nut werd in 1996 opgericht op initiatief van de kloostergemeenschap van de Abdij van Scourmont.

De monnikengemeenschap van de Abdij van Scourmont wilde een grens trekken tussen haar geestelijke roeping en alle economische beslommeringen die het gevolg waren van de door haar opgerichte bedrijven (brouwerij, kaasmakerij, herberg, ...). Daarom maakte de monnikengemeenschap van Scourmont de Stichting deelgenoot in haar bedrijfsaandelen.

Filantropie met het oog op ontwikkeling

De rol van de stichting bestaat erin een filantropische werking op te zetten die gericht is op de ontwikkeling van het traditionele actieveld van de Abdij. Zij staat ook in voor het beheer van het verworven vermogen.

Fondation Chimay-Wartoise

imprimerAfdrukkenPartagerDelen