world-nl.jpg

Communicatiebeleid

Wij besteden bijzondere aandacht aan de verantwoorde consumptie van onze producten. Daarom zijn wij sinds de oprichting lid van de Arnoldus Groep.

De Arnoldus Groep werd in 1992 opgericht op initiatief van de Belgische Brouwers federatie en heeft als doel:

  1. Een verantwoord bierverbruik promoten;
  2. Bijdragen tot de preventie van alcoholmisbruik;
  3. Informatie verspreiden m.b.t. verstandig bierverbruik;
  4. De dialoog en de samenwerking bevorderen met alle betrokken instanties, zowel op regionaal, nationaal als internationaal niveau;
  5. Onderzoeken uitvoeren die bijdragen tot de vorming van en informatieverstrekking aan de consument;
  6. Een gedragscode ontwikkelen m.b.t. het geheel van promotionele verkoopsactiviteiten die de leden van de Vereniging bindt, en de toepassing ervan ondersteunen.
imprimerAfdrukkenPartagerDelen